Huidletsel
of moedervlek verwijderen

Huidletsel of moedervlek, liever kwijt dan rijk


Doorheen de jaren ontstaan op onze huid bruine plekjes en andere huidafwijkingen. Deze zijn doorgaans goedaardig, maar kunnen toch ook een kwaadaardig karakter hebben. Indien dit het geval is, bestaat de eerste behandeling uit het verwijderen van het letsel. Ook wanneer er twijfel is of een plekje goedaardig is, kan het veiliger zijn dit te verwijderen en in te sturen voor onderzoek. Enkel dan kent u met 100% zekerheid uw diagnose. Daarnaast kan het ook zijn dat u een huidletsel hebt op een esthetisch (ooglid, lip, neus…) of functioneel (huidaanhangsel op niveau van bh-bandje) storende plaats. Ook dan is het mogelijk uw huidletsels te verwijderen op uw vraag.

Wat u moet weten over een huidletsel of moedervlek


Er is een belangrijk verschil tussen goed- en kwaadaardige letsels. Goedaardige huidletsels zijn een gangbaar fenomeen en kunnen geen kwaad, u zult hier niet ziek van worden, zoals bruine plekken, littekens na insectenbeten, puistjes. Kwaadaardige huidletsels daarentegen kunnen zich verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam via de lymfeklieren of de bloedbaan, wanneer ze niet tijdig behandeld worden.

De meest voorkomende kwaadaardige huidletsels of moedervlekken

De meest frequent soorten zijn basocellulair carcinoom (BCC), spinocellulair carcinoom (SCC) en melanoom. De behandeling hiervan is afhankelijk van het type:

 • Basocellulair carcinoom (BCC): volledig uitsnijden met ‘vrije snijranden’
 • Spinocellulair carcinoom (SCC): volledig uitsnijden met ‘vrije snijranden’, eventueel wordt een aanvullende echografie van de lymfeklieren in de buurt uitgevoerd
 • Melanoom: Bredere excisie (0,5-2 cm afhankelijk van de diepte van het melanoom), eventueel aanvullende echografie, longfoto of CT-scan. Hierbij is soms ook een schildwachtklierbiopsie (of sentinelklier) of klieruitruiming nodig
 • Schildwachtklierbiopsie. De eerste klier die in verbinding staat met het letsel wordt verwijderd en onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Wanneer er kankercellen gevonden worden, volgt er op een later moment een volledige klieruitruiming
 • Klieruitruiming: Alle klieren in een bepaald gebied (oksel, lies, hals) worden verwijderd

Hoe word een huidletsel of moedervlek verwijderd?


Het merendeel van de huidletsels kunnen onder lokale verdoving uitgesneden worden en de huid kan onmiddellijk gesloten worden. Het verwijderen van het letsel zal onder algemene verdoving gebeuren in de volgende drie gevallen:

 • Het letsel is op een esthetisch opvallende plaats gelegen
 • De randen van de huidletsels zijn onduidelijk
 • Wanneer het gaat om een groot letsel

Het letsel wordt dan onmiddellijk onderzocht (door een vriescoupe) en er wordt bepaald of alle ‘snijranden vrij’ zijn. Is dit het geval dat kunnen we over gaan tot het sluiten van het defect. Vaak zijn deze defecten te groot om op een eenvoudige manier te sluiten. Dan moet er weefsel van een naastliggende plaats gebruikt worden om het defect op een zo min mogelijk zichtbare manier te sluiten. Hiervoor wordt een lokale flap toegepast.

Nazorg bij een huidletsel of moedervlek verwijderen

Als er hechtingen in het gezicht aanwezig zijn, mogen deze verwijderd worden na 5 dagen. Hechtingen op het lichaam worden pas na 10 dagen verwijderd. Hierna adviseren we om nog 5 dagen steristrips aan te brengen. Zorg ervoor dat het verband niet vochtig wordt voordat de hechtingen verwijderd zijn.

Eenmaal de hechtingen verwijderd zijn moet het litteken gehydrateerd worden (3 keer per dag) en beschermd worden van de zon met een zonnefactor (SPF) 50 elke 2 uur.

Huidletsel of moedervlek verwijderen
Behandeling

Dagopname

Verdoving

Lokale verdoving of algemene verdoving

Hersteltijd

Hersteltijd 1 dag

Maak een afspraak
Praktische informatie behandeling

Praktische informatie over huidletsel of moedervlek verwijderen

 • Doorgaans verwijderen we een huidletsel of moedervlek onder lokale verdoving. In bepaalde situaties kan de ingreep plaatsvinden onder algemene verdoving
 • Zorg ervoor dat het verband niet vochtig wordt
 • Hechtingen in het gezicht mogen verwijderd worden na 5 dagen, hechtingen op het lichaam na 10 dagen
 • Wij adviseren om na het verwijderen van de hechtingen, 5 dagen steristrips te gebruiken
 • Hydrateer het litteken 3 keer per dag na het verwijderen van de hechtingen. Bescherm het litteken tegen de zon met een zonnefactor (SPF) 50 elke 2 uur

Risico's en complicaties

Risico's & complicaties van een huidletsel of moedervlek verwijderen

Aan het verwijderen van een huidletsel of moedervlek zijn, net zoals bij elke andere ingreep, enkele risico’s verbonden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Infectie
 • Wondproblemen
 • Nabloeding
 • Verdikt litteken (hypertroof)
 • Verbreed litteken
 • Verkleurd litteken
 • Onvolledige verwijderd letsel

Een moedervlek of huidletsel laten verwijderen?


Wenst u een huidletsel of moedervlek te laten verwijderen, of wenst u meer informatie over deze behandeling? Maak een afspraak en plastisch chirurg dokter Sommeling bespreekt graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Maak een afspraak